Când am observat-o în buza pârâului, am pornit ca tras cu ața spre ea. Privirea ei, ca un reproș trimis cerului, m-a țintuit însă, oprindu-mi pașii în șuvoi. De fapt ea nici nu mai era altceva decât via privire a morții.

41. VIA PRIVIRE.1
foto: Anca Dărămuș

Învigându-i vigoarea, m-am apropiat însă și am pus mâna… I-am simțit capul greu, și îndelung am trăit senzația că sălbăticiunea se abandonează ostenită palmelor mele, ca la găsirea unui așteptat adăpost.

41. VIA PRIVIRE.2
foto: Anca Dărămuș

În dimineața aceea, furișat, pe acolo mai trecuse un om… Dacă ochii li s-ar fi întâlnit, fie și pentru o clipă, degetul lui n-ar mai fi apăsat trăgaciul…

25 aprilie 2016