Drepturile de autor/Copyright

Drepturile de autor/copyright wildliferomania.com

Puteți gratuit să:
Distribuiți – să copiați, să distribuiți și să transmiteți conținutul
Adaptați – să adaptați conținutul

Sub următoarele condiții:
Atribuirea – permite atribuirea doar în modul specificat de autor sau licențiator (nu în alt mod prin care se sugerează că aceste autorități vă aprobă sau aprobă utilizarea lucrării de către dumneavoastră).
În scopuri ne-comerciale – nu permite utilizarea în scopuri comerciale.
Fără modifcări – dacă modificați, transformați sau alcătuiți o lucrare pe baza conținutului site-ului wildliferomania.com, puteți distribui lucrarea rezultată doar cu acordul deținătorului de drepturi de autor.
Cu mențiunea că:
Derogarea – oricare din condițiile menționate mai sus pot fi derogate cu permisul deținătorului de drepturi de autor.

Domeniul public – atunci când lucrarea sau oricare din elementele sale fac parte din domeniul public, statutul acesteia nu este, sub nicio formă, afectat de aceste condiții.

Alte drepturi – următoarele drepturi nu sunt, sub nicio formă, afectate de aceste condiții:
Folosirea drepturilor d-voastră în mod corect, sau alte excepții și limitări aplicabile ale drepurilor de autor
Drepturile morale ale autorului
Drepturile pe care le au persoanele din cadrul proiectului, sau modul în care se folosește conținutul proiectului, precum publicitatea sau drepturile la viața privată.
Observație: Pentru reutilizarea sau distribuirea conținutului de către alte persoane, clarificarea termenilor și condițiilor sunt absolut necesare. Cel mai potrivit mod pentru a face acest lucru este folosirea link-ului acestei pagini web.
Notificare a încălcării dreptului de autor

Wild Watch respectă drepturile proprietății intelectuale ale altor persoane și se așteaptă ca utilizatorii săi să facă exact același lucru.
Wild Watch reacționează prompt la primirea reclamațiilor de încălcare a drepturilor de autor comisă prin folosirea serviciilor wildliferomania.com
La primirea Notificării, astfel cum este descris mai jos, Wild Watch adoptă masurile necesare, la libera sa alegere, pe care le consideră corespunzătoare, incluzând astfel scoaterea utilizării menționate de pe site și/sau închiderea contului de utilizator în circumstanțe adecvate.

<<>>
Vă rugăm să includeți următoarele informații în:
Notificare Privind Încălcarea Dreptului de Autor:
Depunerea din partea cărei organizații
Identificarea lucrării cu dreptul de autor, care d-voastră susțineți că a fost încălcat, sau – dacă mai multe lucrări cu dreptul de autor sunt incluse în această Notificare – lista reprezentativă a lucrărilor cu dreptul de autor.
Identificarea materialului sau link-ului care d-voastră susțineți că sunt o activitate de încălcare a drepturilor și la care trebuie dezactivat accesul, furnizearea URL-ului prezentat pe site-ul wildliferomania.com, unde se pot găsi astfel de materiale.
Captura de ecran a materialului respectiv.
Următoarele declarații:
“Declar prin aceasta că am o bună credință că utilizarea menționată a materialului cu dreptul de autor nu este autorizată de către deținătorul dreptului de autor, agentul său sau lege (de exemplu, ca folosire corectă). ”
“Declar prin aceasta că informația din Notificare este precisă și, sub pedeapsă de sperjur, că eu sunt deținărorul sau eu sunt împuternicit să acționez în numele autorului ale cărui drepturi se presupune a fi încălcate.”
Numele complet
Titlul
Firma
Adresa
Telefonul
Adresa de e-mail
Rețineți că toate elementele menționate sus sunt obligatorii și este necesar să fie incluse.
Dupa întreaga completarea a Notificării Privind Încălcarea Dreptului de Autor, trimiteți aceasta deținătorului Drepturilor de Autor a site-ului wildliferomania.com: Asociația Wild Watch, str. Bradul nr. 4, ap. 5, jud.: Timiș, Timișoara, contact@wildliferomania.com
<<>>

Contra-Notificare
Persoana care a postat materialul care se presupune că a încălcat drepturile de autor, poate trimite pe site-ul wildliferomania.com o contranotificare. Când Wild Watch primește o contranotificare, noi putem, la latitudinea noastră, să restabilim materialul în cauză în nu mai puțin de 10 zile dar nu mai mult de 14 zile de la primirea contranotificării, cu excepția cazului în care primim înainte de aceasta o notificare de la reclamantul dreptului de autor a depunerii de acțiune legală pentru a restabili activitatea ce se presupune că violează drepturile de autor. Pentru a ne furniza contranotificarea, vă rugăm să returnați următorul formular deținătorului Drepturilor de Autor a site-ului wildliferomania.com. Vă atragem atenția asupra faptului că, dacă furnizați o contranotificare, conform Politicii Organizației Wild Watch și a Termenilor și Condițiilor, contranotificarea va fi dată părții reclamante.
OBSERVAȚIE: Creați rubrici în jurul notificării și contranotificării,

<<>>
CONTRA-NOTIFICARE
Identificarea materialului care a fost șters sau al cărui acces a fost dezactivat în serviciile și site-ul wildliferomania.com și locația la care materialul a apărut înainte de a fi șters ori al cărui acces a fost dezactivat.
Declar prin aceasta sub pedeapsă de sperjur că am bună credință că materialul a fost șters sau dezactivat ca rezultat al unei greșeli sau a unei greșeli eronate a materialului care se dorea a fi șters sau dezactivat.

Numele d-voastră, adresa, numărul de telefon si, dacă este disponibilă, adresa de e-mail:

Semnătura d-voastră fizică sau electronică (numele legal complet): ____________________________

Contra-Notificarea trebuie depusă deținătorului Drepturilor de Autor a site-ului wildliferomania.com: Asociația Wild Watch, str. Bradul nr. 4, ap. 5, jud.: Timiș, Timișoara, contact@wildliferomania.com
<<>>